จีพีเอส กับการวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส (NGV/LPG)

การใช้จีพีเอสติดตามรถ วัดระดับเชื้อเพลิง
โดย แผนที่ไทย.คอม

ปัจจุบัน ในสภาวะน้ำมันแพง ต้นทุนการขนส่งก็สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมันหรือแก๊ส เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถขนส่ง รถโดยสาร ความสูญเสียหนึ่งของผู้ประกอบการที่ประสบกันอยู่ทุกวันนี้ ก็คือ “การทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง” โดยพนักงานขับรถ หรืออาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรถและเชื้อเพลิงรถขนส่ง

กราฟการใช้ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง วัดด้วยระบบจีพีเอส

รูปที่ 1 กราฟระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้ประกอบการหลายราย หาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการสารพัด ตั้งแต่ติดตั้งถังบรรจุน้ำมันแบบมีฝาล๊อค ป้องกันการเปิดเพื่อขโมยดูดน้ำมัน การมีสถานีบริการเป็นของตนเอง หรือการใช้ Fleet card เป็นต้น และสำหรับการนำเทคโนโลยีจีพีเอสมาใช้กับการวัดระดับเชื้อเพลิง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการควบคุมการใช้เชื้อเพลิง ตรวจจับการขโมยน้ำมัน

หลักการของการวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ ด้วยจีพีเอสติดตาม คือ การต่ออุปกรณ์ของจีพีเอสเข้ากับตัวตรวจวัดระดับน้ำมันของรถยนต์ รวมถึงระดับแก๊ส NGV/LPG ซึ่งมีอยู่ในรถยนต์ทุกคัน และทำการส่งข้อมูลที่วัดได้ ไปยังเครื่องแม่ข่าย (GPS Server) ที่มีโปรแกรมจีพีเอส ในการแสดงผล ดังปรากฎในรูป

กราฟระดับแก๊ส NGV/LPG วัดด้วยระบบจีพีเอส

รูปที่ 2 กราฟระดับแก๊ส NGV/LPG

วิธีการทุจริตน้ำมันที่พบเห็นบ่อยครั้ง คือ การขโมยดูดออกจากถัง และอีกวิธีที่พบ เป็นการทุจริตขณะที่เติม โดยการให้สถานีบริการน้ำมัน (เด็กปั้ม) เติมน้ำมันน้อยกว่าปริมาณที่ให้ออกบิล เช่น การเติมไม่เต็มถังแต่ให้ออกบิลเต็มถัง ทั้ง 2 วิธีการข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการสูญเสีย มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

จากวิธีการที่กล่าวมา สามารถตรวจสอบได้โดยการติดตั้งจีพีเอสเพื่อวัดระดับน้ำมันหรือแก๊สได้ โดยภายหลังการติดตั้ง โปรแกรมจะแสดงปริมาณเชื้อเพลิงที่มีการเติมในแต่ละครั้ง และปริมาณการใช้งานตลอดทั้งวัน ทำให้ทราบได้ว่ามีการขโมยดูดน้ำมัน หรือการเติมน้ำมันเต็มถังหรือไม่ ซึ่งก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนได้

และทั้งนี้ หากมีการจดบันทึกอัตราสิ้นเปลืองของรถแต่ละคัน ก็สามารถนำมาร่วมวิเคราะห์กับการใช้เชื้อเพลิงจริง โดยในโปรแกรมจีพีเอสจะมี รายงานการวิเคราะห์การใช้เชื้อเพลิง เข้ามาช่วยให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการอีกตัวหนึ่ง ทำให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สนใจติดตั้ง การวัดระดับเชื้อเพลิงด้วยจีพีเอส โทร. 081-932-3520
หรือ
ติดต่อกับเรา คลิ๊ก…