แนะนำ GPS รุ่น T1 สำหรับรถขนส่ง

GPS Tracker รุ่น T1 สำหรับรถขนส่งวัตถุอัตราย รถบรรทุกสาธารณะ และรถยนต์ทั่วไป
จีพีเอสรุ่นนี้ สามารถต่อกับอุปกรณ์เครื่องรูดบัตร เพื่อแสดงตัวตนผู้ขับขี่ได้ เหมาะกับรถขนส่งที่ผู้ประกอบการกำลังมองหา เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ กรมขนส่งทางบก

GPS Tracker รุ่น T1

รูปที่ 1 จีพีเอส รุ่น T1

จีพีเอส รุ่น T1 สามารถตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส NGV/LPG ได้ และยังสามารถต่อกับอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง CCTV หรือเครื่องอ่าน RFID

แสดงรูปด้านหน้า และหลัง จีพีเอส รุ่น T1

รูปที่ 2 แสดงรูปด้านหน้า และหลัง จีพีเอส รุ่น T1

จีพีเอส รุ่น T1 สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจีพีเอส เพื่อแสดงตำแหน่งของรถ พร้อมสถานะต่างๆ เช่น การสตาร์ทเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น อีกทั้งสามารถแสดงเส้นทางย้อนหลังได้ จากโปรแกรม โดยเลือกวัน เวลา ในการแสดงผลได้
พร้อมทั้งมีรายงานต่างๆ เช่น
รายงานสรุปกิจกรรมประจำวัน ทำให้ทราบถึงจำนวนชั่วโมงในการขับขี่ ระยะทางรวมในการขนส่ง
รายงานแสดงความเร็ว เพื่อแสดงความเร็ว ณ ปัจจุบัน แบบ Real-time
รายงานการหยุด/จอดรถ ทำให้ทราบว่า มีการหยุด หรือจอดรถ ณ ที่ใดบ้าง
รายงานสรุปรายเดือน แสดงให้เห็นว่า รถได้ถูกใช้งานไปแล้วเป็นจำนวนกี่กิโลเมตร ใน 1 เดือน
เป็นต้น

T1 Specifications

รูปที่ 3 ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค ของจีพีเอส รุ่น T1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก…