โปรแกรมจีพีเอสติดตาม (GPS Tracking System)

ประยุกต์ใช้งานเครื่องจีพีเอสติดตามรถ กับโปรแกรมจีพีเอส (GPS Tracking Software)

o   ติดตามรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถกระบะ รถตู้ รถบัสโดยสาร หัวลาก รถขุด-ตัก
o   ดูข้อมูลย้อนหลัง เมื่อรถมีปัญหา รถประสพอุบัติเหตุ ตรวจสอบเส้นทางย้อนหลัง
o   ตรวจสอบการสตาร์ทรถ เปิดแอร์ เปิดประตูรถ การหยุด/จอด เพื่อดูพฤติกรรมคนขับ
o   ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังเชื้อเพลิงแล้วแสดงผลเป็นกราฟรายงาน เพื่อดูการทุจริตน้ำมัน
o   ตัดสตาร์ทเครื่องยนต์กรณีรถถูกขโมย
o   สั่งเปิดประตูรถ กรณีลืมกุญแจไว้ภายใน

คุณสมบัติโปรแกรมบริหารและติดตามรถ (GPS Tracking Software features)

o ติดตามแบบ Real-Time  สามารถดูตำแหน่งของรถ ณ ปัจจุบัน พร้อมแสดงรายละเอียดสถานที่

o การดูข้อมูลย้อนหลัง เมื่อต้องการทราบการเดินทางที่ผ่านมา ทั้งของวันปัจจุบัน วันก่อน หรือเดือนก่อนหน้า สามารถแสดงเส้นทางย้อนหลังได้

o แสดงสถานะต่างๆ ของรถ เช่น รถหยุด/จอด มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ เปิดแอร์

o กราฟรายงานอัตราการใช้น้ำมัน แสดงปริมาณน้ำมันในถัง และที่ถูกใช้ไป

o รายงานสรุปกิจกรรมประจำวัน แสดงข้อมูลการใช้รถ ระยะทางในการเดินทาง ความเร็วเกินกำหนด เวลารวมในการขนส่ง เวลารวมการจอด เป็นต้น

o รายงานความเร็ว (Speed Report) แสดงผลความเร็วที่ใช้ไปในรูปแบบของกราฟ

o รายงานการใช้แก๊ส LPG/NGV (LPG/NGV Usage Report) แสดงปริมาณก๊าส LPG หรือ NGV ในรูปแบบของกราฟ

o รายงานอื่นๆ นอกจากรายงานข้างต้นแล้ว ภายในโปรแกรมฯ ยังมีรายงานที่มีประโยชน์อีก เช่น รายงานรายละเอียดกิจกรรมประจำวัน  รายงานการหยุด/จอดรถ  รายงานสัญญาณเตือน  รายงานอัตราการใช้เชื้อเพลิง  รายงานความเร็วเกิน เป็นต้น

จาก คุณสมบัติของเครื่องและโปรแกรมบริหาร จัดการและติดตามรถ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการนำมาใช้งานร่วมกัน จะได้รับประโยชน์ในการบริหารจัดการรถเป็นอย่างดี โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น
o   ตรวจสอบได้ว่าปัจจุบัน รถอยู่ที่ใด ทำให้ควบคุมเวลาการมาถึง หรือไปถึงปลายทางได้
o   สามารถบริหารการขึ้น/ลง สินค้า หรือรับส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o   สามารถควบคุมพฤติกรรมผู้ขับ ให้ขับอยู่ในเส้นทาง ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง
o   เมื่อ ความเร็วในการขับไม่สูงมาก ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง ลดอุบัติเหตุ รวมถึงลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ทำให้ประหยัดค่าบำรุงรักษา ทั้งน้ำมันเครื่อง เบรก เป็นต้น
o   เกิดความปลอดภัยต่อสินค้า หรือผู้โดยสาร เมื่อมีการควบคุมความเร็ว
o   ปกป้องรถอันเป็นทรัพย์สิน และบุคลากรได้เป็นอย่างดี

พร้อมคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ผู้ใช้งานจริง กว่า 5 ปี เป็นข้อพิสูจน์
ติดตั้งภายใน 1 วัน
สุดคุ้ม สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจจีพีเอสติดตาม หรือเจ้าของรถจำนวนมากกว่า 100 คัน
มีเว็บเซิฟเวอร์ มีชื่อบริษัท ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร และโลโก้เป็นของท่านเอง

 ต้องการซื้อโปรแกรมจีพีเอส โปรดโทร. 081-932-3520

 โปรแกรมมีให้เลือก 3 เวอร์ชั่น ดังนี้
1. Express ราคา 125,000 บาท พร้อมติดตั้ง คุณสมบัติหลัก คือ ดูแบบ Real-Time tracking
2. Standard ราคา 195,000 บาท พร้อมติดตั้ง คุณสมบัติหลัก คือ ดูแบบ Real-Time tracking + ดูข้อมูลย้อนหลัง + รายงานต่างๆ
3. Enterprise ราคา 295,000 บาท พร้อมติดตั้ง คุณสมบัติหลัก คือ ดูแบบ Real-Time tracking + ดูข้อมูลย้อนหลัง + รายงานต่างๆ + กล้อง cctv